Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste: Wihelän Konepaja Oy
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 2.1.2020


1. Rekisterin pitäjä
Wihelän Konepaja Oy
Y-tunnus: 0633296-2
Käyntiosoite: Hautakorventie 13, 90620 Oulu
Postiosoite: Hautakorventie 13, 90620 Oulu


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Timo Vihelä
toimitusjohtaja, Wihelän Konepaja Oy
p. 020 741 4301
t.vihela@wihelankonepaja.fi


3. Rekisterin nimi
Wihelän Konepaja Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.


5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• Henkilön nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Asema yrityksessä
• Yrityksen tiedot
• IP-numero
• Tämän sivuston selailu


6. Tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta.


7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietoja luovutetaan palveluihin, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.


9. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme tietoja toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä rekisteripuhdistuksissa.


10. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.


11. Tarkastusoikeus
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.


12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.


Yleiset käyttö- ja sopimusehdot
Wihelän Konepaja Oy pyrkii varmistamaan, että sivustolla olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta sivusto ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Palvelujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Www-palvelut saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä.


Tekijänoikeus
Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Wihelän Konepaja Oy:lle lukuun ottamatta niitä aineistoja, joissa lähde on erikseen mainittu.


Vastuunrajoitus
Wihelän Konepaja Oy ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät tämän www-sivuston sisältöön tai niiltä ladattuun sisältöön. Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia.


Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”) mm. sivuston käytön seuraamiseen ja kohdennetun personoidun sisällön tuottamiseen sivuston käyttäjälle. Näin palvelua voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Voit estää evästeiden käytön selaimessa, mutta silloin verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa heikentyä ja osa palvelun toiminnallisuuksista ei välttämättä toimi ollenkaan. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista.


Google Analytics
Sivustolla on käytössä Google Analytics -käyttäjäraportointi. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto käyttää kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia kirjoituksia. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.


Mitä evästeet eli cookiet ovat?
Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee vierailunsa aikana sivustolla. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta sivustolla käyttäjän omalle selaimelle. Seuraavan kerran käyttäjän vieraillessa samalla sivustolla tieto voidaan hakea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan.


Ovatko evästeet haitallisia?
Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai netin käytölle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi. Evästeet eivät myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.


Kuinka voit hallita evästeitä?
Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.